Tiết kiệm năng lượng, bắt đầu ở đây

Phẩm chất

PAMAENS có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt về tìm nguồn cung ứng nguyên liệu, chế biến sản xuất, và các sản phẩm thử nghiệm. Chúng tôi nhấn mạnh vào việc sử dụng nguyên liệu chất lượng cao và kiểm tra tất cả các tài liệu chúng tôi sẽ sử dụng. Chúng tôi làm thử nghiệm sản phẩm 100% trước khi vận chuyển, kiểm tra bao gồm kiểm tra X-quang, điện và điện áp kiểm tra đánh giá, kiểm tra điện trở cách điện lạnh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra áp suất, nhiệt độ bề mặt đồng nhất và thử nghiệm điện khác nhau.

Chúng tôi cung cấp một năm bảo hành cho hầu hết các sản phẩm của chúng tôi, thay thế miễn phí hoặc hoàn trả có thể được áp dụng nếu khách hàng có bất kỳ vấn đề chất lượng trong vòng một năm.

 WhatsApp Online Chat !